Programowanie obiektowe

Przykłady programowania obiektowego.

C++

class Samochod {
public:
  Samochod(){ /* Konstruktor */ }
  ~Samochod(){ /* Destruktor */ }

  // Atrybuty
  string marka;
  string model;
  int pojemnosc;
  int max_pred;
};

void main(void){
  Samochod auto; // Tworzenie obiektu
  auto.marka = "Fiat";
  auto.model = "125p";
  auto.pojemnosc = 1500;
  auto.max_pred = 100;
}

PHP

class Samochod {
 public $marka;
 public $model;
 public $pojemnosc;
 public $max_pred;
}

$auto = new Samochod();
$auto->marka = "Fiat";
$auto->model = "125p";
$auto->pojemnosc = "1500";
$auto->max_pred = 100;