Struktury w C

Jak już w poprzednim wpisie wspomniałem dzisiaj opiszę w jaki sposób stworzyć prosty program z wykorzystaniem funkcji.

Nie ważne co chcemy napisać, jaki program na samym początku musimy dodać bibliotekę standardową, czyli
#include <stdio.h>

Po tej deklaracji możemy oczywiście dodać kolejne np. math.h, string.h, stdint.h, time.h itd. Kolejnym krokiem jest definicja stałych (MAKR) i definicja funkcji. Przykładowym programem będzie, standardowo, kalkulator 🙂 Zabieramy się do pracy.

#include <stdio.h>

void dodawanie(int, int);
void odejmowanie(int, int);
void mnozenie(int, int);
void dzielenie(int, int);

int main(void){

    return 0;
}

Jak pisałem wyżej, najpierw dodajemy biblioteki, następnie definiujemy (deklarujemy) funkcje jakie będziemy wykorzystywali w programie a następnie główna funkcja main.

Na chwilę obecną ten program nam nie zadziała, ponieważ nie mamy opisanych funkcji oraz ich wykonania. Jak to zrobić? Za funkcją main należy napisać całą funkcję wraz z parametrami. To co jest napisane tylko informuje kompilator, że w programie mogą wystąpić takie funkcje i muszą posiadać dokładnie takie parametry jak wzorzec.

To zabieramy się do pracy. Na początek dodawanie:

void dodawanie(int x, int y){
  printf("%d+%d=%d",x,y,(x+y);
}

W przeciwieństwie do wzorca funkcja musi posiadać w parametrach zmienne w przeciwnym wypadku kompilator zwróci błąd. Po drugie na logikę, jak można by pobrać liczbę x, jeżeli mielibyśmy tylko typ bez zmiennej?